Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Trang dự phòng

Xin lỗi các bạn tôi không hỗ trợ trang Web này nhiều
bạn hãy vào
http://nhdien.wordpress.com/
Tất cả những gì về VieTeX tôi sẽ đặt ở đó.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

VieTeX và Sumatra

1. Rất mừng là đã tích hợp được SumatraPDF với VieTeX, nghĩa là khi dịch bằng PDFLaTeX và XeLaTeX và mở bằng SumatraPDF sẽ tìm ngược và xuôi dòng từ hai chương trình giống như tìm ngược trong Yap.exe với tệp DVI (Tôi đã làm nút riêng cho điều này).
2. Việc có thêm Sumatra làm ta biên dịch sang PDF có ích hơn và nhiều chức năng khác nữa. Điều tôi vừa nói trên chỉ đúng với MikTeX 2.7 với gói Basic phiên bản 3248 tôi sẽ thay bản cũ ở trang Web này. Các bạn muốn sử dụng sẽ được tôi hướng dẫn và có trong phiên bản VieTeX sắp tới.
3. Tôi đã đưa bản mới MikTeX 2.7 ver. 3248 bạn có thể lấy về trang ở trường (hoặc vào trang cài đặt). Bản này mới dịch được PDFLaTeX và XeLaTeX chùng với SumatraPDF được. Bạn xóa gói cơ bản MiKTeX cũ và cài lại gói này, tôi đã thử tất cả gói lệnh trong đĩa tôi đã đưa lên đây đều đồng bộ và lấy vào bình thường từ CD không cần cài đặt tất cả.

Thử lại phông chữ lần cuối

Đây là bài tôi thử phông chữ trên máy có Vista xem có được bình thường không để khỏi làm phiền các bạn

Hiển thị chữ Việt

Tôi đăng bài gõ utf8 mã Unicode mà lại hiện lên không đúng trong nội dung
Đây là bài thử trên XP để chữ có được hiện đúng không mong các bạn thông cảm vì cái dốt của tôi

Chương trình VieteX có giao diện

1. Tôi đang phát triển chương trình sẽ được đăng tải và nhờ các bạn cho ý kiến

2. Những câu hỏi về TeX và VieTeX tôi sẽ trả lời tại đây. Đề nghị chỉ hỏi về chuyên môn Toán, Tin, TeX và công nghệ dạy học.

Mục đích dùng trang Blog này

1. Nơi giao lưu hiểu biết về TeX và các vấn đề liên quan
2. Cung cấp các thông tin về chương trình soạn thảo VieTeX

Xin chào các bạn

Xin chào

Đây là bài thử